TOP

 
1 真言宗のお寺      
   
 三会寺(鳥山) 西方寺(新羽)
   
 光明寺(新羽)  円応寺(新吉田)


 

 

  真言宗

 

開祖   弘法大師・空海

総本山 東寺

 

空海が長安の恵果から学んだ密教を基盤とする宗派。港北区主要38か寺のうち真言宗は8か寺。そのうち新羽に3か寺ある。

 

 

港北区 8

     

 三会寺 (鳥山)  西方寺 (新羽)

 光明寺 (新羽) 円応寺(新吉田)

 観音寺 (篠原) 蓮華寺 (新羽) 

 歓成院 (大倉山)長福寺(篠原) 

 

 新羽

 (西方寺、光明寺、蓮華寺)

 


TOP